MINI HANDBALL ACADEMY

SPORTOVNÍ KROUŽKY MINIHÁZENÉ

ZŠ Jílovská

Termín: Čtvrtek 16.30 – 18.00
Místo: Tělocvična ZŠ Jílovská
Cena: 400 Kč/měsíc

Všestranný sportovní rozvoj dětí od 1. – 5. třídy formou her a zábavy.
Strhující hra, kamarádi, týmový duch, bojovnost, zábava s míčem, všestrannost = to vše je miniházená.

Bonus: Týmové tričko Mini Handball Academy

Kontakt: Šárka Raisová
Tel.: +420 737 123 671
e-mail: mhakademie@seznam.cz

www.skoladavinci.cz/