Uskutečněné semináře

Workshop pro trenéry kategorie minižactva:

Téma:  Nový herní koncept mládeže ČSH 2023, se zaměřením na kategorii minižactvo

25.5.2023 Jičín
6.6.2023 Praha
7.6. 2023 Lovosice
12.6.2023 Havlíčkův Brod
7.1. 2023 – Konference mládeže ČSH
Téma:  Pohybové hry pro zdokonalování základních herních dovedností u pokročilých miniházenkářů
250 účastníků z celé ČR
 
15.10.2022 – Olomouc
Téma: 
1. Charakteristika herních činností podmiňující účast v utkání začátečníků
2. Základní principy a postupy nácviku hodu, chytání míče, uvolňování a obsazování bez míče
3. Pohyby se změnou směru a jejich principy + nácvik osobní obrany
200 účastníků z celé ČR
 
Semináře a trenérksé licence házené
Semináře a trenérksé licence házené
29.5.2022 – Kutná Hora
Téma: 
1. Rozvoj rychlosti a obratnosti formou her
2. Týmové pohybové hry
3. Nácvik celoplošné osobní obrany
 
29.3.2022 – Ústí nad Labem
Téma: Trénování dětí v kategorii přípravka a minižactvo, formou her a zábavy. 40 účastníků
26.6.2021 – Praha
Téma: Beach Handball pro nejmenší. 40 účastníků
19.10.2021 – Praha
Téma: 
1. Jak trénovat osobní obranu v kategorii minižactva formou her a zábavy
2. Jak trénovat individuální útočné činnosti v kategorii minižactva formou her a zábavy
13.11.2020 – Online
FTVS – Trénování nejmenších dětí (5-11 let)
Semináře a trenérksé licence házené
Semináře a trenérksé licence házené

Trenérské licence C – Házená

26.8.2023 Žirovnice
22.1.2023 Pardubice
23.5.2022 Online – teorie
29.5.2022 Jičín
15.8.2021 Praha
13.9.2019 Lovosice
 

DĚKUJEME PARTNERŮM ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU: